Tjänster

Genom vårt företag Krokedil Produktionsbyrå AB erbjuder vi tjänster inom webbdesign, webbutveckling och grafisk formgivning. Vi är specialiserade på publiceringsverktyget WordPress och hjälper dig mer än gärna med att anpassa ett befintligt tema eller skapa ett nytt från grunden, utvecklar skräddarsydda plugin, installerar publiceringsverktyget på din server eller utbildar dig och din personal så att ni snabbt kommer igång som redaktörer på er webbplats.

Läs mer på krokedil.se om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.